Nu är W3 och W4 Smart ännu enklare att ansluta

28-11-2017

Vi har nu förenklat inkopplingen av externa tillbehör till Swegon CASA W3 och W4. Alla kabelinkopplingar utförs nu utanför styrlådan! Aggregaten kommer som standard med två programmerbara ingångar, t.ex. för braskamin och akutstopp. Dessa kopplas in på den gröna löstagbara plinten som finns synlig då du öppnar aggregatet. Krävs det fler ingångar så kompletterar man med en SEC-kabel som enkelt ansluts till det befintliga uttaget och dras sedan ut till aggregatets utsida.Man får då ytterligare tre programmerbara ingångar, en DDC-ingång (analog övervakning) samt 5 V driftspänning.

 

 

 

Om externa komponenter skall kopplas in, såsom ställdon för vattenvärme/kyla, spjäll, externa temperaturgivare etc. så sker det utanför aggregatet via vår nya SET-modul. Den bifogade kabeln ansluts till det befintliga uttaget och dras till utsidan på aggregatet. En komplett modul ingår som standard vid leverans av värme/kylbatteri och kan vid behov även beställas separat.

Dörrbrytaren som stänger av aggregatet då man öppnar dörren är nu ersatt av en separat strömbrytare som är placerad vid styrkortet inuti aggregatet.

Styrningen av aggregatets förvärmare har ändrats till en mer energibesparande Triacstyrning. Dessutom är W3 och W4 nu utrustade med gummistöd för justering av aggregatets vinkel för att underlätta avrinning av kondensvatten.

På hemsidan finns I nuläget både den gamla (-10/2017) och nya manualen (11/2017) att ladda ned.

Ändringarna gäller alla aggregat som levereras från 1:a November 2017.Dela sidan med dina vänner!