Är ditt ventilationsaggregat Eurovent-certifierat?

23-01-2018

Efterfrågan på ventilationsaggregat har ökat enormt i hela Europa under de senaste åren. Samtidigt har många nya produkter och tillverkare dykt upp på marknaden. De prestandavärdena som aggregattillverkarna presenterar är dock inte nödvändigtvis officiellt konstaterade eller säkerställda. Därför har Eurovent-certifieringen tagits i bruk inom branschen för att förbättra konsumenternas trygghet. Certifieringen garanterar att prestandavärden och energiförbrukning för godkända aggregat är uppmätta enligt europeiska standarder och att de säkerställts i testlaboratorier som godkänts av Eurovent.

Alla Swegon CASA ventilationsaggregat är Eurovent-certifierade

Alla Swegons CASA-aggregat är Eurovent-certifierade i testlaboratoriet VTT Expert Services, beläget i findländska Esbo. Det är det enda testlaboratorium i Norden som är godkänt av Eurovent (ECC). Tack vare Eurovent Certified Performance-certifikatet kan du lita på att prestandavärden och energieffektivitet hos Swegon CASA ventilationsaggregat är tillförlitligt uppmätta och säkerställda enligt europeiska standarder!

Kontrollera ditt aggregats Eurovent-certifiering härDela sidan med dina vänner!