Rotande värmeväxlare

Rotande värmeväxlare består av ett roterande hjul med ett stort antal små luftkanaler av aluminium. Den varmare frånluften värmer kanalerna och överför värme till den kallare tilluften. Temperaturverkningsgraden är upp till 89 %. En viss mängd fukt, som bortförs med frånluften, återvinns till tilluften. Detta är särskilt fördelaktigt på vintern då uteluften oftast är torr och orsakar problem för både människor och inredning. Om bostaden har hög fuktbelastning måste frånluftsflödet vara tillräckligt för att föra bort fukten.
Rotande värmeväxlare
   
Ventilationsaggregat med rotande värmeväxlare
Motströms plattvärmeväxlare består av tunna aluminiumlameller som bildar korsvisa och
parallella luftkanaler. Den varmare frånluften värmer lamellerna och överför värme till den
kallare tilluften. Eftersom luftströmmarna går parallellt och motriktat blir kontaktytan
stor.Temperaturverkningsgraden är upp till 80 %. Till- och frånluft har helt åtskilda
luftkanaler och eventuella lukter i frånluften kan inte återföras i tilluften. Värmeväxlaren
återvinner inte fukt till tilluften, vilket är fördelaktigt i bostäder med hög fuktbelastning
(t.ex. bostäder med bastu).