Så fungerar FTX-Ventilation

Effektiv ventilation som håller syrenivån i bostaden på en bra nivå och som tar bort skadliga ångor och lukter. Tilluften filtreras genom högkvalitativa filter, vilket skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö. En smart ventilationslösning slösar inte energi, utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket ger lägre energikostnader. Det borgar för utmärkt energieffektivitet och ett hälsosamt inomhusklimat under alla förhållanden.

CASA - Hälsosamt inomhusklimat. Lägre energikostander.

casavideo

 

Frånluften leds ut ur bostaden via frånluftsdon och ventilationskanaler till ventilationsaggregatet. Frånluften tas från de delar av bostaden som har högst andel skadliga partiklar för luftkvaliteten, som toalett, kök och badrum. Frånluften leds i aggregatet till den inbyggda värmeväxlaren som återvinner värmeenergin.

Layout

Därefter passerar den frånluftsfläkten och blåses ut ur bostaden som avluft. Samtidigt sugs frisk och kall uteluft in i aggregatet. Den passerar genom filter som avlägsnar skadliga partiklar innan den leds till värmeväxlaren där den värms upp med den återvunna värmeenergin.

How it works

Den uppvärmda luften, som nu kallas tilluft, fördelas sedan i bostaden via tilluftskanaler och -don. Det mest energieffektiva CASA-aggregatet drar cirka 80 W per timme vid ett luftflöde på 65 l/s. Det är bara snäppet mer än en gammaldags glödlampa. Med den energin höjer värmeväxlaren tilluftens temperatur med 36 °C, från -20 °C till +16 °C.

Läs mer om våra ventilationaggregat

VideoLuft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa. Dålig luftkvalitet kan leda till illamående, huvudvärk och i värsta fall orsaka allvarliga lung- och luftvägssjukdomar. Effektiv ventilation håller syrenivån i bostaden på en bra nivå och tar bort skadliga ångor och lukter. Tilluft filtreras alltid genom högkvalitativa filter, vilket skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö


Förr i tiden öppnade man helt enkelt fönstret för att få frisk luft. Men det ledde till stora värmeenergiförluster. Med smarta värmeväxlarlösningar kan du återvinna upp till 89 % av frånluftens värmeenergi och använda den för att värma upp den friska tilluften. Intelligent ventilation slösar inte bort energi, utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket ger lägre energikostnader.


Otillräcklig och dåligt anpassad ventilation kan leda till ökad luftfuktighet, som skapar en grogrund för skadliga mikrober och mögel. Ett intelligent ventilationssystem drar fukt ur inomhusluften och motverkar risken för att okontrollerade tryckskillnader orsakar fuktangrepp i byggnadsstrukturen och på väggar, golv och tak


CASA Ventilationsaggregat

Vi är Swegon Home Solutions

Varför FTX pocket guide