Swegon CASA Comfort är enkel och lättanvänd. Tekniken säkerställer energieffektiv ventilation samt att inomhusluften alltid är hälsosam för både byggnaden och de boende.

  • Styrtekniken används för styrning av Comfort ventilationsaggregat.
  • Styrningen sker antingen från en Comfort kontrollpanel eller en Comfort spiskåpa.

COMFORT KONTROLLPANEL

Med hjälp av en lättanvänd kontrollpanel ställer du enkelt in ventilationen i ditt hem, anpassat till olika situationer. Du kan växla till lämpligt driftläge via kontrollpanelen, allt efter behov, eller komplettera med ett veckour (tillbehör) som växlar enligt den dygnsrytm du önskar. Ett flertal funktioner och driftlägen finns som tillval.

STYRNING FÖR SPISKÅPA

I flervåningshus och radhus styrs ventilationsaggregatet huvudsakligen från en spiskåpa. På Swegon CASA Comfort spiskåpor aktiveras forcerat frånluftsflöde i samband med matlagning, samt styr spiskåpans belysning

COMFORT FUNKTIONER

 Boost

BOOST
Högt luftflöde. Används när ventilationsbehovet ökar, t.ex.i samband med matlagning, dusch eller torkning av tvätt.

Aktiv

AKTIV
Ökat luftflöde. Kan användas när fler personer än normalt befinner sig i byggnaden eller för att svalka under varma dagar.

 Hemma

HEMMA
Normalt luftflöde. Garanterar att det finns tillräckligt mycket frisk inomhusluft i byggnaden, samt att byggnadskonstruktionen mår bra.

 offline OFFLINE
Lågt luftflöde. Minskar energiförbrukningen genom mycket lågt luftflöde och lägre tilluftstemperatur när ventilationsbehovet är litet.
 På resa

PÅ RESA
Mycket lågt luftflöde. Används när byggnaden är tom under längre perioder.

 

 

 

Syrning för spiskåpa
Syrning för spiskåpa
I flervåningshus och radhus styrs ventilat…