Swegon Solutions

Skapa ett hälsosamt och energieffektivt inneklimat med Swegon Solutions.

Läs mer om våra Solutions:

Hotel Solution Office Solution

Retail Solution

Noggrant utvalda Swegon Solutions


Swegon Solutions är noggrant utvalda paketeringar av Swegons produkter/system som är optimerade för ett visst användningsområde. Läs mer på Energigivande inneklimat.

  • Kostnadseffektiv installation och integration
  • Energibesparande
  • Styrning av inneklimat
  • Låg klimatpåverkan

Vi har även paketeringar för bostadsmarknaden. Besök Swegon Home Solutions för ytterligare information.



Fjärranslutning med Swegon Connect

Med kommunikationsenheten Swegon Connect, kan du styra ditt system vart som helst.