Hotel Solution

16-03-2016

Valet av inneklimatlösning för ett hotell påverkar inte bara hur nöjda kunderna är utan har även inflytande på beläggningsgrad och lönsamhet.

Hotellrummens inomhusklimat regleras individuellt för högsta möjliga komfort. Det behovsstyrda systemet optimeras kontinuerligt för minimal energiförbrukning och klimatpåverkan.

Värme och kyla produceras centralt för hela fastigheten medan decentralt placerade luftbehandlingsaggregat förser systemet med till- och frånluft. Det tryckstyrda systemet garanterar konstant avfuktad och tempererad tilluft.
Swegon Hotel Solution är ett komplett paket av produkter och funktioner som skapar den optimala systemlösningen för hotellets inomhusklimat.

Hotellrummens inomhusklimat regleras individuellt för högsta möjliga komfort. Det behovsstyrda systemet optimeras kontinuerligt för minimal energiförbrukning och klimatpåverkan.

Värme och kyla produceras centralt för hela fastigheten medan decentralt placerade luftbehandlingsaggregat förser systemet med till- och frånluft. Det tryckstyrda systemet garanterar konstant avfuktad och tempererad tilluft.

Swegon Hotel Solution är ett komplett paket av produkter och funktioner som skapar den optimala systemlösningen för hotellets inomhusklimat.

Dokumentation

   
Swegon Solutions
Översiktsbroschyr
  Hotel Solution
12-sidig broschyr
 

Hotel Solution
4-sidig broschyr

Fler Solutions

Office Solution

Retail Solution