Certyfikaty

Certyfikat wiarygodności biznesowej
Otrzymanie Certyfikatu wiarygodnosci biznesowej to zaszczytne wyróżnienie, które zdobyć mogą wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że jego właściciel jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe. Wyróżnienie przyznawane przez Dun & Bradstreet Poland, honorowane jest na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy. Ocena wiarygodności i stabilności firmy, przygotowywana przez analityków D&B, wystawiana jest na podstawie: analizy moralności płatniczej według programu DunTrade, analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych, największej w Polsce bazie relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych. 


... pobierz certyfikat >>

 

ISO 9001
Na współczesnym rynku instalacyjnym i budowlanym coraz istotniejsza staje się jakość. Aby zapewnić włąściwą jakość produktów należy spełniać jeden ze składników, którym jest właściwe zarządzanie jakością.
ISO 9001 to System Zarządzania Jakością. System jakości stosowany w zakładach Swegon został zatwierdzony jako zgodny z ISO 9001 już w roku 1989 i był pierwszym tego typu certyfikatem przyznanym zakładom branży wentylacyjnej w Skandynawii i jednym z pierwszych w Europie.
System ISO 9001 obowiązuje we wszystkich jednostkach koncernu i obejmuje m.in. projektowanie, konstrukcję i rozwój nowych produktów, produkcję oraz serwis.  
... pobierz certyfikat >>
 

ISO 14001
Koncern Swegon traktuje ochronę środowiska jako jeden ze strategicznych celów przedsiębiorstwa. Objawia się to w dbałości o jak najmniejszą uciążliwość produktów dla otoczenia w trakcie eksploatacji (hałas, zużycie energii) a także podczas produkcji. Wszystkie zakłady produkcyjne koncernu Swegon posiadają certyfikat, stwierdzający zgodność wymaganych parametrów z normami zarządzania środowiskowego ISO 14001. 
... pobierz certyfikat >>